ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு -4

ஒருங்கிணைந்த குடிமைப்  பணிகள்  தேர்வு (தொகுதி IV ) 2018-2019 மற்றும் 2019-2020 ஆம்   ஆண்டுகளுக்கனா  தமிழ்நாடு   அமைச்சுப்பணி ,தமிழ்நாடு  நீதி  அமைச்சுப்  பணி  தமிழ்நாடு  நில அளவை மற்றும் நில பதிவேடுகள் சார்  நிலைப்பணி,   தமிழ்நாடு  தலைமைச்  செயலகப்பணி  மற்றும்   தமிழ்நாடு  சட்டமன்ற  பேரவைச் செயலகப் பணிகளில் அடங்கிய  கீழ்காணும்    பதவிகளுக்கான  காலிப்பணியி டங்களில் நேரடி நியமனம்  செய்வத்திற்கான     எழுத்தேர்விற்க்கு      14.07.2019 அன்று  வரை  இணைய  வழி  மூலம் மட்டுமே  விண்ணப்பங்கள்     வரவேற்க்ப்படுகின்றது

முக்கியமான     நாட்கள்

அறிவிக்கை  நாள் 14.06.2019  
இணைதளம்  மூலம்  விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பிதற்குறிய கடைசி  நாள் 14.07.2019  
வங்கி (ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா /எச் .டி .எப் .சி  வங்கி(அல்லது அஞ்சலகங்கள் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதற்கான    கடைசி  நாள் 16.7.2019
எழுத்துதேர்வு  நடைபெறும் நாள் மற்றும் நேரம் 01.09.2019 முற்பகல்  10.00 மணி  முதல் பிற்பகல் 1.00 மணி வரை     
    காலிப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை
வ எண் பதவின் பெயர்  மற்றும் பதவிக்  குறியீட்டு  எண் பணியின்  பெயர் மற்றும்  பணிக்குறியீட்டு   எண்  காலிப் பணியிடங்களின்  எண்ணிக்கை சம்பள  எற்ற முறை
1 கிராம  நிர்வாக  அலுவலர் தமிழ்நாடு  அமைச்சுப் பணி  397 19,500-62,000
2 இளநிலை  உதவியளார்(பிணையமற்றது) தமிழ்நாடு  அமைச்சுப்பணி/ தமிழ்நாடு நீதி  அமைச்சுப்பணி      2688 19,500-62,000
3 இளநிலை  உதவியளார்(பிணையம்) தமிழ்நாடு  அமைச்சுப்பணி/ தமிழ்நாடு நீதி  அமைச்சுப்பணி      104 19,500-62,000
4 வரித்  தண்டலர் -நிலை -1     தமிழ்நாடு  அமைச்சுப்பணி/ தமிழ்நாடு நீதி  அமைச்சுப்பணி      34 19,500-62,000
5 நில அளவளர்  வரைவாளர்    தமிழ்நாடு  நீல  அளவை ,மற்றும் நில பதிவேடுகள்  சார் நிலை பணி 509 19,500-62,000
6 வரைவாளர்    தமிழ்நாடு  நீல  அளவை ,மற்றும் நில பதிவேடுகள்  சார் நிலை பணி 74 19,500-62,000
7 தட்டச்சர் தமிழ்நாடு  அமைச்சுப்பணி/தமிழ்நாடு நீதி  அமைச்சுப்பணி/தமிழ்நாடு  தலைமை செயலாகப்  பணி 1901 19,500-62,000
8 சுருக்கெழுத்து   தட்டச்சர் நிலை-III  தமிழ்நாடு  அமைச்சுப்பணி/ தமிழ்நாடு நீதி  அமைச்சுப்பணி      784 19,500-62,000

வயது வரம்பு (01.7.2019)அன்றுள்ளபடி                                        

வ.எண் விண்ணப்பத்தரின் இன  வகைகள் குறைந்தபட்ச வயது அதிக பட்ச  வயது
1 அ .தி .,(அ ),ப .ப .,மி .பி .வ .,/சீ .ம.,  பி .வ .,பி .வ .(மு )மற்றும் அனைத்து வகுப்புகளையும் சர்ந்த ஆதரவற்ற விதவைகள் 21வயது 40வயது
2 ஏனையோர் 21 வயது 30வயது
3 ஆதி  திராவிடர் / ஆதி  திராவிடர்(அருந்தியர்) பட்டியல் பழகுடியினர்  மற்றும் அனைத்து வகுப்புகளையும் சர்ந்த ஆதரவற்ற விதவைகள் 18 வயது 35வயது
4 மிகவும்  பிற்படுத்தப்பட்ட  /சீர்மரபினர்   பிற்படுத்தப்பட்ட   வகுப்பினர்  மற்றும்  பிற்படுத்தப்பட்ட   வகுப்பினர்    முஸ்லிம் 18 வயது 32வயது
5 ஏனையோர்  1அ .தி .,(அ ),ப .ப .,மி .பி .வ .,/சீ .ம.,  பீ .வ .,பி .வ .(மு ) ஆகிய  வகுப்பினை  சாராதவர்கள்  18 வயது 30 வயது 
5 நில அளவர் மற்றும்    வரைவாளர் பதவிகளைப் பொறுத்த  அளவில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள  தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் நில அளவளர் பயிற்சி  பெற்றவர்கள் 18 வயது 35 வயது

கல்வி  தகுதி

கிராம நிர்வாக அலுவலர்   

குறைந்த பட்சம்  பொதுக்  கல்வி தகுதி அதாவது பள்ளியிறுதி வகுப்பில் (10th) கல்வி  தகுதி தேர்ச்சி  பெற்று மேல்நிலைப்  பள்ளிக்    கல்வி அல்லது   கல்லுரிக்   கல்வி படிப்பில் சேர்வதற்கான தகுதி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்                  

தட்டச்சர்& சுருக்கெழுத்து   தட்டச்சர்

        குறைந்த பட்சம்  பொதுக்  கல்வி தகுதி அதாவது பள்ளியிறுதி வகுப்பில் (10th) கல்வி  தகுதி தேர்ச்சி  பெற்று மேல்நிலைப்  பள்ளிக்    கல்வி அல்லது   கல்லுரிக்   கல்வி படிப்பில் சேர்வதற்கான தகுதி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்

   தமிழ்ழில் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் முதுநிலை   அல்லது  தமிழ்ழில் முதுநிலை  மற்றும்   ஆங்கிலத்தில் இளநிலை அல்லது தமிழ்ழில்   இளநிலை முதலில்

  இனம் (1 ) ல் குறிப்பிட்டுள்ள   தொழில் நுட்பக்  கல்வித் தகுதியிடைய விண்ணப்பாதார்கள் முதலில் தெரிவு செய்யப்பாடுவர்.

இனம் (i) ல் குறிப்பிட்டுள்ள   தொழில் நுட்பக்  கல்வித் தகுதியிடைய விண்ணப்பாதார்கள் கிடைக்கப்  பெறவிடில் இனம்(ii)   தொழில் நுட்பக்  கல்வித் தகுதியிடைய விண்ணப்பாதார்கள் முதலில் தெரிவு செய்யப்பாடுவர்.  

கட்டணம்

பதிவுக்கட்டணம் 150
தேர்வு  கட்டணம் 100

Important link

Apply on notification: click here

Official website: click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.